خانم های کوتاه قد

خانم‌های کوتاه قد و آیتم‌های ضروری برای خوش استایل دیده شدن آنها

خانم‌های کوتاه قد برای اینکه استایل مناسب با قدشون رو بسازند بهتره در انتخاب لباس مناسب وسواس بیشتری داشته باشند. قد کوتاه یه مشکل طبیعی و غیر ارادیه و تقریبا خانم‌های ایرانی بیشترشون قد نسبتا کوتا...

ادامه مطلب