انواع مو

موهاتون خشکه یا چرب؟

انواع موی سر رو بهتره بشناسید. هر کسی نوع مو سرش با یکی دیگه فرق داره. این خیلی مهمه که بدونید موهاتون چربه یا خشک؟ و یا موهای معمولی دارید؟ چون نگهداری و مراقبت از هر یک از انواع مو با هم دیگه فرق...

ادامه مطلب