فرم پا

برای انتخاب کفش مهمه بدونیم فرم پامون چه شکلیه؟

فرم پا مهمترین عامل در انتخاب کفش مناسبه. وظیفه اصلی یه کفش محافظت از پا اما خیلی وقتا چون نمیدونیم فرم پامون چه شکلیه، کفشی انتخاب میکنیم که پا داخلش راحت نیست. فرم پا به طور کلی به 5 دسته تقسیم ب...

ادامه مطلب